Atatürk Sözleri - Spor, Bilim, Cumhuriyet İle İlgili Atatürk Sözleri

Atatürk Sözleri - Spor, Bilim, Cumhuriyet İle İlgili Atatürk Sözleri

Bir millet için en kutsal kişilerden olan ulu önder Atatürk, sözleri ile topluma ışık tutmaktadır. Söylediği sözlerle yıllar öncesinden ne derece ileri görüşlü olduğunu kanıtlayan ulu önder, sanattan bilime, teknolojiden spora pek çok alanda sözleri ile yol göstermeye devam etmiştir. Ölümünden on yıllar sonra dahi Atatürk sözleri,  Atatürk’ten sonra milletimizin rehberi olmaya devam etmektedir. Önderimiz, söylediği sözlerle bir milletin nelere ihtiyaç duyacağını belirtmiştir. Kah cesaret vermiş ve bu illetin isterse her zorluğun üstesinden gelebileceğini ifade etmiş, kah uyarılarda bulunmuş ve halkımızın yapması- yapmaması gerekenleri söylemiştir. Bu haliyle Atatürk’ün sözleri, halen tutmamız gereken bir yol, bir ışık konumundadır.

Bir devleti yeniden canlandırmış, ata olarak kabul edilmiş bir insan olarak Mustafa Kemal, milletimizin ihtiyaç duyduğu her konuda yol gösterici konuşmalarda bulunmuştur. Bu sayede yıllar sonra bile onun sözlerini referans alabilmekte, sözleri ışığında doğru yolda hareket edebilmekteyiz. Spor ve müzik gibi konularda da akılcı sözleri bulunan Mustafa Kemal, aynı zamanda uluslar arası ilişkiler konusunda da sözleri ile günümüze ışık tutmuştur. Okuduğu 3997 kitap ve yazdığı 9 kitapla bilgi hazinesini gelecek nesillere aktaran atamız, günümüzde kullanılan pek çok matematik teriminin de babasıdır. Bu nedenle Atatürk’ün özlü sözleri, halen değer görmekte ve milletimiz için rehber niteliği taşımaktadır. Bilgi birikimi ile kendine hayran bırakan Mustafa Kemal, sözleri ile akılcılığını ve ileri görüşlülüğünü ispatlamıştır.

Atatürk’ün Spor Konulu Sözleri

Matematikten hitabete, uluslararası ilişkilerden devlet yönetimine pek çok konuda söz sahibi olan Atatürk, spor konusunda da oldukça ilgili ve mantıklı cümlelere sahiptir. Atatürk’ün sporla ilgili sözleri bir sporcunun nasıl olması gerektiğini konu almaktadır. O, asla iyi bir sporcunun sadece spor içindeki hareketleri ile belirlenemeyeceğini savunmuştur. Atatürk’ün spor ve sporcu ile ilgili sözleri, sporcunun ahlaken, bedenen ve ruhen de tam olması gerektiğine işaret eder. Atatürk ve spor konulu sözleri sizler için derledik!

 • Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görev saymak gerekir.

atatürkün sporla ilgili sözleri

 • Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim.

atatürkün sporla ilgili sözleri

 • Türk çocuklarına sporun bugünkü tekniğini öğretmek ve bunlardan bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor olarak koymak gerekir.

atatürkün sporla ilgili sözleri

 • Spordan yoksun olan bir gençlik nasıl ki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin, bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa, o kafayı ileriye götüremez, taşıyamaz.

atatürkün sporla ilgili sözleri

 • Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kudsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir.

atatürkün sporla ilgili sözleri

 • Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.

atatürkün sporla ilgili sözleri

 • Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.

atatürkün sporla ilgili sözleri

 • Açık ve kat'i olarak söyleyeyim ki, sporda muvaffak olabilmek için her türlü yardımdan ziyade, bütün milletçe sporun mahiyetinin ve değerinin anlaşılmış olması gerekmekte, onu kalpte muhabbet ve vatani bir vazife olarak telakki eylemek lazımdır.

atatürkün spor ve sporcuyla ilgili sözleri

 • Her boy ölçüşmede arkalarında Türk Milletinin bulunduğu ve Millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum.

atatürkün spor ve sporcuyla ilgili sözleri

 • Bir toplum yalnız spor ile rengini ve kuvvetini değiştiremez. Orada hâkim olan sıhhî, sosyal, medenî birçok gerek ve şartların teminine yönelen teşebbüs ve tedbirlerin uygulanması lâzımdır.

atatürkün spor ve sporcuyla ilgili sözleri

 • En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet yetiştirme kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz.

atatürkün spor ve sporcuyla ilgili sözleri

 • Müsbet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan bahtiyar, kuvvetli bir nesil yetiştirmek siyasetimizin açık gayesidir.

atatürkün spor ve sporcuyla ilgili sözleri

 • Türk milleti anadan doğma sportmendir. Henüz yürümeye başlayan köy çocuklarını bile harman yerlerinde güreşirlerken görürsünüz. Ata en çok ve en iyi binen yalnız Türk erkekler değildir; Türk kadını da bu işi bilir.

atatürkün spor ve sporcuyla ilgili sözleri

Atatürk’ün Bilim İle İlgili Sözleri

Ulu önder Atatürk, bilim ile ilgili sözleri ile topluma ışık olmuştur. Sadece askeri olarak değil, diğer ülkelerle bilimsel anlamda da savaşılması gerektiğini savunan önderimiz, bilime verdiği  önemle kendinden söz ettirmiştir. Savaşın yeni kazanıldığı, milletin hem maddi hem manevi anlamda kendini toparlamaya çalıştığı zor günlerde dahi Atatürk’ün akla ve bilime verdiği önemle ilgili sözler, döneme damga vurmuştur. Atatürk, milletin hemen eğitime yönelmesi için çalışmalarını başlatmış, Atatürk’ün bilimle ilgili sözleri millete tesir etmeye başlamıştır. Atatürk’ün bilim konusunda ifadelerini derledik!

 • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

atatürk sözleri

 • Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.

atatürkün bilimle ilgili sözleri

 • Bilim, gerçeği bilmektir.

atatürk sözleri

 • Ülkemizin en bayındır, en latif, en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen zaferin sırrı nerededir bilir misiniz? Orduların yönetiminde, bilim ve fen ilkelerini kılavuz edinmektir. Ulusumuzu yetiştirmek için temel olan okullarımızın, yüksek okullarımızın kurulmasında aynı yolu izleyeceğiz.

atatürkün bilimle ilgili sözleri

 • Evet; ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında ulusumuzun düşünce bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır.

atatürkün bilimle ilgili sözleri

 • Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği mesele yoktur.

atatürk sözleri

 • Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır.

bilimle ilgili atatürk sözleri

 • Fikirler, zorla ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez!

bilimle ilgili atatürk sözleri

 • Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine hakim olsun ve düşünebilsin, yeter! Başlangıçta hatalı düşünse de, az zaman sonra bu hatayı düzeltebilir. Fikir bir kere faaliyete başladı mı, her şey yavaş yavaş düzene girer ve düzelir.

bilimle ilgili atatürk sözleri

 • Fikirler anlamsız, mantıksız, boş sözlerle dolu olursa, o fikirler hastalıklıdır Aynı şekilde sosyal hayat akıl ve mantıktan uzak, faydasız, zararlı ve birtakım inançlar ve geleneklerle dolu olursa felce uğrar.

bilimle ilgili atatürk sözleri

 • Benim manevî mirasım ilim ve akıldır. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevî mirasçılarım olurlar.
 • Bizim akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilidirler.
 • İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.
 • Ülkemiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ilerlemelerin bir an yitirmeksizin yayılması ve gelişmesi gerektir. Bunun için bütün bilim ve fen adamlarının bu konuda çalışmayı bir namus borcu bilmesi gerekir.
 • Allah dünya üzerinde yarattığı bu kadar nimetleri, bu kadar güzellikleri insanlar istifade etsin, varlık içinde yaşasın diye yaratmıştır ve azamî derecede faydalanabilmek için de, bütün yaratıklardan esirgediği zekâyı, akıllı insanlara vermiştir.
 • Bu millet ve memleket ilme, irfana çok muhtaç; tahsil yapmış, diploma almış gelmiş, olanları korumak kadar doğal ve lüzumlu bir şey olmaktan başka, parti parti eğitim ve öğretim görmek için ilim ve fen almak için Avrupa’ya, Amerika’ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz ve göndereceğiz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz. Bu nedenle artık himaye ok zayıf kalır. Bunun yerine mecburiyet geçerli olur.
 • Ben, manevî miras olarak hiç bir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir.
 • İnsan vücudu bir kürsüdür; zeka cevherinin korunduğu yer olan başı, üzerinde taşımak için kurulmuş bir kürsü! Çünkü esas zekadır.
 • Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkumdur.
 • Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar. Bir insan başının ifade etmeyeceği hiçbir şeyi düşünemiyorum.
 • Dünyayı istediği gibi kullanan kuvvet, fikirler ve bu fikirleri belirleyen ve yayan kimselerdir. Fikrin özelliği de hiçbir itirazın bozamayacağı bir kesinlikle kendi kendisini kabul ettirmektir. Bu da fikrin yavaş yavaş duygular haline gelerek inanca dönüşmesiyle mümkündür ve böyle olduktan sonradır ki, onu sarsmak için bütün başka mantıkların, başka düşüncelerin hükmü olamaz.
 • Gözlerimizi kapayıp, yalnız yaşadığımızı varsayamayız. Ülkemizi bir çember içine alıp dünya ile ilgilenmeksizin yaşayamayız. Tersine gelişmiş, uygarlaşmış bir ulus olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız: bu yaşam ancak bilim ve fenle olur. bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için bağ ve koşul yoktur.
 • Ben askerî deha filân bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.
Atatürk’ün Cumhuriyet Konulu Sözleri

Atatürk’ün cumhuriyete verdiği değer, cumhuriyetin ilan edildiği günü bayram olarak anmasından ve Türk milletine armağan etmesinden anlaşılmaktadır. Bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sonundaki kazancı olarak alınan cumhuriyet, Atatürk’ün cumhuriyet ile ilgili sözleri ile taçlanmaktadır.

 • Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.

atatürk cumhuriyet sözleri

 • Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

atatürk cumhuriyet sözleri

 • Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.

atatürk cumhuriyet sözleri

 • Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelâde politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.

atatürk cumhuriyet sözleri

 • Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

atatürk cumhuriyet sözleri

 • Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

atatürkün cumhuriyet ile ilgili sözleri

 • Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

atatürkün cumhuriyet ile ilgili sözleri

 • Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.

atatürkün cumhuriyet ile ilgili sözleri

 • Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir.

atatürkün cumhuriyet ile ilgili sözleri

 • Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.

atatürk sözleri

 • Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.
 • Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.
 • Cumhuriyeti,ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.
 • Türkiye’de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır.
 • Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.
 • Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.
 • Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.
 • Cumhuriyet fazilettir.
Atatürk’ün Öğretmenlerle İlgili Sözleri

Öğretmenlere oldukça değer veren Atatürk, bu konuyu meclis görüşmelerinde ve yasaların düzenlenmesinde de konuşmuştur. Atatürk’ün öğretmenlerle ilgili sözleri sizler için derlendi!

 • Unutmayınız ki, cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.

atatürkün öğretmenlerle ilgili sözleri

 • Ulusları kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

atatürkün öğretmenlerle ilgili sözleri

 • Dünyanın her yerinde öğretmenler, toplumun en fedakar ve saygıdeğer insanlarıdır.

atatürkün öğretmenlerle ilgili sözleri

 • Yeni nesil en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmen topluluğundan ve onların yetiştireceği öğretmenlerden alacaktır.

atatürkün öğretmenlerle ilgili sözleri

 • Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben, öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir.

atatürkün öğretmenlerle ilgili sözleri

 • Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir.

atatürkün öğretmenlerle ilgili sözleri

 • Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

atatürkün öğretmenlerle ilgili sözleri

 • Öğretmenler! Sarsılmaz imanla sizi izleyeceğiz ve karşılaştığınız bütün engelleri kaldıracağız.

atatürkün öğretmenlerle ilgili sözleri

 • Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.

öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır

 • Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
 • Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazanacağı zafer için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yok. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.
 • Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler.
 • Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzdan geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.
Atatürk’ün Sanatla İlgili Sözleri

Atatürk, sanata bilime olduğu kadar çok önem vermekte idi. Atatürk’ün sanatla ilgili sözleri sizin için derlendi!

 • Bir milletin yenileşmesinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.

atatürk sözleri kısa

 • Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

atatürkün sanatla ilgili sözleri

 • Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.

atatürkün sanatla ilgili sözleri

 • Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.

atatürkün sanatla ilgili sözleri

 • Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

atatürkün sanatla ilgili sözleri

 • Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.
 • Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.